contact Contacteer Sociale Familiezorg

Onze visie

MISSIE

Sociale Familiezorg biedt hulp aan huis in de Antwerpse regio, bij zorgbehoevende of sociaal kwetsbare mensen die nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijks leven. We willen hiermee de kwaliteit van het leven thuis handhaven of verbeteren.

Sociale Familiezorg biedt ook opleidingen aan volwassenen die in de zorgsector aan de slag willen.

VISIE

Onze missie wordt waargemaakt door een ploeg van gedreven medewerkers die zich verbonden voelen in een warme, familiale organisatie.

Wie verbonden is met Sociale Familiezorg vindt het belangrijk dat we:

  • werken in een zelfstandige organisatie, die kwaliteit vooropstelt en geen winst nastreeft
  • onze cliŽnten zonder enig vooroordeel, heel persoonlijk en meelevend benaderen
  • zorg dragen voor het welzijn van onze medewerkers en duurzame tewerkstelling bieden aan mensen met minder kansen
  • resoluut kiezen voor solidariteit, diversiteit en verdraagzaamheid
  • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en groeikansen grijpen als onze cliŽnten daar beter van worden

We werken cliŽntgericht samen met partners die onze visie onderschrijven en participeren actief aan diverse netwerken en overlegplatformen.

WAARDEN

Door te handelen naar de waarden van Sociale Familiezorg, vormen we een krachtig samenspel. We zijn in de uitoefening van ons werk:

  • Open
  • Enthousiast
  • Verbonden
  • Attent
  • Oprecht

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg