Werking Prijs & administratie Inspraak & klacht
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Gezinszorg

   Een aanvraag voor gezinszorg indienen.   Klik hier als u een aanvraag voor gezinszorg wilt indienen

De dienst gezinszorg biedt aangepaste thuishulp aan, verstrekt door deskundig opgeleide verzorgenden. Thuiszorg kan bijvoorbeeld nodig zijn bij ziekte, zwangerschap, vermoeidheid, depressie, ouder worden, dementie, overbelasting, handicap, enz. Hier vindt u meer informatie over ons aanbod, hoe wij werken, de prijs, en informatie over uw inspraak. Indien u op zoek bent naar informatie over de opleiding tot verzorgende kan u terecht in de sectie opleiding tot polyvalent verzorgende.

Wat wij aanbieden

Onze verzorgenden kunnen u helpen bij het huishouden en bij de verzorging, waarbij zij zich aanpassen aan eenieders situatie. Onze gezinszorg is zeer ruim, en omvat bijvoorbeeld ook psychosociale ondersteuning. Onze verzorgenden zijn dan ook zeer polyvalent en kunnen zonder problemen een groot aantal verschillende taken verrichten. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijk te verlenen diensten.


  Huishouding
 • koken, eventueel voor meerdere dagen
 • de vaat, opruimen keuken
 • boodschappen
 • wassen, strijken en verstellen
 • opmaak bedden, kasten ordenen
 • het gewone onderhoud van de woning
  Verzorging
 • lichaams -en haarverzorging
 • bad/douche/wasbeurten
 • hulp bij verplaatsingen in huis en buiten
 • zorg voor medicatie
 • hulp bij voorgeschreven oefeningen
 • baby- en kinderverzorging
 • zorg voor hygiëne en comfort
  Psycho-sociale ondersteuning
 • gezelschap bieden
 • stimuleren van sociale contacten
 • informatie geven over hulpmiddelen en diensten
 • zoeken naar zinvolle tijdsbesteding
 • opvang en begeleiding van kinderen
 • hulp bij budgettering
U mag verwachten van onze medewerkers dat zij:
 • aandacht hebben voor uw wensen
 • respect hebben voor uw privé leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • oog hebben voor wat u zelf nog kan en uw zelfstandigheid ondersteunen

Er wordt verwacht dat onze verzorgenden met respect behandeld worden. Voor meer informatie over onze deontologie verwijzen wij u graag door naar onze deontologie-sectie. U vindt daar alle relevante informatie in verband met de deontologie die gehanteerd wordt bij de gezinszorg.

Onze verzorgenden bieden een ruim aanbod aan verzorging. Indien u enkel op zoek bent naar poetshulp, kan u beroep doen op onze poetsdienst.

terug

Hoe wij werken

Contactpersoon
Uw contactpersoon bij Sociale Familiezorg is de regioverantwoordelijke (klik hier om contact op te nemen). Hij/zij komt eerst op huisbezoek vóór de aanvang van de hulp om correcte afspraken te maken. Hij/zij volgt uw dossier permanent op en komt daarna nog minstens éénmaal per jaar langs voor een zogenaamde 'herziening' van het dossier.

De regioverantwoordelijke:


 • zorgt voor uw administratief dossier
 • stelt uw bijdrage vast op basis van uw inkomen
 • spreekt met u de inhoud en de tijdstippen van de hulp af (taakafspraken)
 • volgt de hulpverlening permanent op
 • brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen in het programma
 • staat open voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
 • kan eventueel andere hulpverleners inschakelen indien gewenst

Wijkwerking De regioverantwoordelijke en de verzorgenden van een regio vergaderen regelmatig om de hulp zo verantwoord mogelijk te organiseren. De informatie de op zo'n wijkwerking wordt uitgewisseld valt onder het gedeeld beroepsgeheim, en is er steeds op gericht de kwaliteit van de gezinszorg te verhogen.

Werkregeling
De hulp wordt in principe per halve dag verleend. Indien daar aanleiding toe bestaat kunnen ook kortere of langere pakketten gezinszorg aangeboden worden (bv. 2 uren of een volledige dag). De verzorgende mag in de voormiddag 15 minuten de tijd nemen voor de lunch. In de namiddag valt de verplaatsingstijd ten laste van de gebruiker (+/- 15 minuten).

terug

Prijs, betaling en administratie

Privacy

Voor de samenstelling van uw dossier en voor de vaststelling van uw bijdrage, moeten wij over bewijsstukken beschikken. Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld en opgeslagen wordt. Wij geven én vragen slechts inlichtingen aan derden, nadat wij uw toestemming daarvoor kregen.

Prijs
Bij het eerste huisbezoek wordt uw persoonlijke bijdrage voor de hulp afgesproken. Die bijdrage is wettelijk geregeld en wordt berekend op basis van uw inkomen en van uw gezinslast. Indien uw inkomen gevoelig wijzigt, brengt u de regioverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Uw bijdrage wordt in elk geval jaarlijks herzien door de dienst tijdens een huisbezoek.

Facturatie
De verzorgende laat u na elke hulpverleningsbeurt het aantal gepresteerde uren hulp ondertekenen. Op basis daarvan wordt maandelijks een factuur opgemaakt, die u via een domiciliëringsopdracht kan betalen.
Op uw factuur wordt tevens uw bijdrage voor wijkwerking (5% van de basisbijdrage) vermeld, evenals de eventuele wettelijke kortingen die werden toegepast.

terug

Informatie

Indien u verdere informatie wil, kan u altijd contact opnemen met ons.


Inspraak, suggesties en klachten.

Inspraak
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals u zou wensen. Soms verloopt het ook moeilijker dan wij zouden wensen. Omwille van allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden, ...) zijn onze regioverantwoordelijken dag in dag uit bezig met het plannen en herplannen van de beschikbare hulp. Iedereen heeft in die planning zijn waarde, zijn noden en zijn recht op inspraak. Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Laat uw ongenoegen dus niet nodeloos aangroeien, en vertél ons uw vragen en uw suggesties. Wij staan er borg voor dat wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Suggesties en klachten
In eerste instantie kan u zich uiteraard wenden tot de verzorgende of de regioverantwoordelijke.
Indien u geen vrede neemt met het antwoord of de geboden oplossing, kan u zich met uw klacht wenden tot de directeur, Dimitri Durlet de directeur, Dimitri Durlet (klik hier om contact op te nemen). In dat geval mag u binnen de 14 dagen een schriftelijk en gemotiveerd antwoord verwachten.
Als uw klacht dan nog blijft bestaan, kan u zich richten tot:

   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Afdeling Welzijnszorg
   Team thuiszorg
   Markiesstraat, 1
   1000 Brussel
   Tel: 02/553 33 38
terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg