1951 - 1959 1960 - 1967 1968 - 1986 1987 - 2003 2004 - ...
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Geschiedenis

Meer dan 50 jaar is Sociale Familiezorg al actief. We hebben dus al een hele geschiedenis achter de rug, die we in de volgende tijdsblokken kunnen indelen:1951 tot 1959: het ontstaan van Sociale Familiezorg

Hoe het begon ... Op de grens van Wommelgem en Borsbeek, aan de Herentalsebaan, was er een oud kasteel: "Hulgenrode". Van buiten leek het gebouw 'n beetje somber en vervallen, doch binnen bruiste het van leven, zoals later zou blijken. De rechterkant van het gebouw werd gebruikt door de schoolkolonie, de linkervleugel door Sociale Familiezorg. Onder de bezielende leiding van Micheline Fornoville, directrice, werd hier met de opleiding voor gezinshelpsters begonnen in 1951.

Op 26 april 1951 werden de statuten van de V.Z.W. Sociale Familiezorg goedgekeurd en werd de eerste Raad van Beheer geÔnstalleerd. Van bij de start werd de dienst erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Op dat ogenblik was de opleiding van de gezinshelpsters al in volle activiteit.

Alles was heel primitief, men moest zich behelpen met weinig middelen, maar men leerde zo z'n plan te trekken. Moderne inrichting van de klaslokalen hebben we nooit gekend, vooral voor de praktische vakken ontbrak die helemaal. Noodzakelijk was die niet, want de gezinshelpsters zouden later soms terechtkomen in gezinnen die in eerder miserabele omstandigheden leefden en het met weinig moesten stellen.
Voor de talrijke gezins- en bejaardenhelp(st)ers die Sociale Familiezorg heeft opgeleid, is de geschiedenis van de dienst steeds nauw verbonden geweest met het huis dat bewoond werd. Het huis moest immers onderdak kunnen bieden aan een 25-tal personen in internaatverband, met de nodige ruimte voor klaslokalen en praktijklessen.

In 1953 werd zuster Fornoville opgevolgd door mevrouw Mia Proost en verhuisde Sociale Familiezorg naar een oud gebouw van het Terninck Instituut aan de Van den Hautelei te Deurne-Zuid. Gedeeltelijk was het gebouw nog in gebruik door enkele kloosterzusters, die daar kwamen verpozen en de tuin onderhielden. Op de 2de verdieping was er een grote dortoir met chambretten die afgesloten waren met helder witte gordijnen. Internaat was verplicht. Met pak en zak kwam men 's maandags aan. Men bleef tot vrijdag, in het begin zelfs tot zaterdagmiddag.

Het aantal werknemers nam de eerste jaren snel toe. Van bij de start werd er nauw samengewerkt met de toenmalige Boerinnenbond, thans K.V.L.V. Het werkterrein strekte zich uit over de provincies Antwerpen en Brabant. De gezins- en bejaardenhelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. Vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden in de landelijke gemeenten de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters.

Aanrader! Folder uit de tijd van toen

terug


1960 tot 1967: keuze voor kleinschaligheid

Vanwege de toenemende financiŽle tekorten besloot Sociale Familiezorg in 1959 haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie: Sociale Familiezorg koos voor kleinschaligheid.

In 1959 richtte K.V.L.V. haar eigen dienst op en de helpsters van de landelijke gemeenten van Antwerpen en Brabant traden er in dienst. Van de 80 gezinshelpsters bleven er 17 bij ons. Sociale Familiezorg bleef echter wel het opleidingscentrum voor K.V.L.V.- Antwerpen tot in 1989.

Sociale Familiezorg heeft in de voorbije 50 jaar onafgebroken opleidingen verzorgd en steeds zeer veel aandacht besteed aan inhoud en methodiek. Vanaf het begin werden er "trainingsweken" ingericht. Tijdens die weken, die het examen vooraf gingen, moesten de leerlingen alles zelf organiseren en uitvoeren. Hierbij werd wel toezicht gehouden en achteraf werd alles grondig nagezien en besproken. Deze formule, die alleen bij Sociale Familiezorg toegepast werd, is blijven bestaan.

In 1964 moest Sociale Familiezorg het huis aan de Van den Hautelei verlaten en op zoek gaan naar huis nr. 3. Toen kwam het herenhuis op het Vleminckveld 28 te Antwerpen vrij. Dat was het wat we zochten: een groot, ruim huis met vele kamers en mooie kantoren. Het was gebouwd door de Ambassadeur van Portugal omstreeks 1875; er waren dienstbodenkamertjes, een dienstbodengangetje op de 1ste verdieping, een monumentale woonkamer enz. Het was er aangenaam vertoeven en de ronde tuin vormde een oase van rust.

terug


1968 tot 1986: uitbouw Gezinszorg

In 1968 start de hulp aan bejaarden en Sociale Familiezorg richt naast de opleiding tot gezinshelpster, de opleiding tot bejaardenhelpster in. De dienst breidt zich in de daaropvolgende jaren terug uit tot een 50-tal gezins- en bejaardenhelpsters. Gezien de hogere eisen die gesteld worden aan huisvesting en inrichting van de opleiding, het beperken van de subsidieerbare uren op het niveau van 1979 door de overheid, en de beperkte financiŽle mogelijkheden ziet Sociale Familiezorg zich weerom genoodzaakt haar activiteiten in te krimpen. Vanaf 1982 wordt het internaat afgeschaft en de groep cursisten beperkt tot 15 personen. In 1986 treedt de eerste mannelijke gezinshelper in dienst.


                               


terug

1987 tot 2003: gestage groei, een jubileum en verruiming van het aanbod

In 1987 wordt mevrouw Liliane Trienpont voorzitter van de Raad van Bestuur en in 1988 gaat de directrice, mevrouw Dobbeleir-Proost, met pensioen. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Mieke Moons.

Er breekt een tijd aan van rationalisering: het huis krijgt een facelift, de gezinszorg wordt regionaal georganiseerd en de financiŽle gezondheid van het bedrijf gaat erop vooruit.

In 1999 start Sociale Familiezorg met een bescheiden poetsdienst.

Het 50-jarig jubileum van Sociale Familiezorg wordt gevierd in 2001. Op dat moment telt de organisatie 90 personeelsleden en groeide zij over de vorige 10 jaar met 50%.

In 2003 startte de organisatie met een project, namelijk "opvang van ouderen in gastgezinnen". Via deze dienstverlening kunnen ouderen die nood hebben aan steun en contact, tijdelijk (dagopvang, nachtopvang, kortverblijf) in gezinnen verblijven.

In 2003 eindigt Sociale Familiezorg op de zesde plaats bij de verkiezing van de "Beste Werkgever", als ťťn van de weinige social-profitbedrijven.terug


2004 en verder: verdere uitbouw van kleine onafhankelijke organisatie met een groot hart

In januari 2004 volgde Dimitri Durlet mevrouw Mieke Moons op als directeur van Sociale Familiezorg.
Net zoals in 2003, nam Sociale Familiezorg opnieuw deel aan de verkiezingen van de "Beste Werkgever van BelgiŽ". We stegen in de wedstrijd van een 3de plaats in 2004 naar de 2de plaats in 2005. Dit bewijst dat onze medewerkers hier graag werken.
Niet alleen onze medewerkers zijn tevreden, maar over het algemeen geldt dit ook voor onze cliŽnten. De resultaten uit het onderzoek, uitgevoerd in 2005, naar de tevredenheid van onze cliŽnten over de dienstverlening waren zeer positief!

Midden augustus 2005 startte Sociale Familiezorg, naar aanleiding van een behoefteonderzoek (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting), het project 'Buurtdienst Centrum-Linkeroever'. De bedoeling van dit project is mensen, die dringend nood hebben aan huishoudhulp en die niet kunnen worden verdergeholpen door de reguliere diensten gezinszorg en poetshulp, uit de nood te helpen. Tevens biedt het project de kans aan langdurig werklozen om terug te participeren in het arbeidscircuit. Dit doen zij in een omgeving waar zij intens worden gevormd en gecoached en waar het aangenaam is om te werken.

Eind 2005 besliste Sociale Familiezorg, ondanks de positieve resultaten, de dienstverlening 'opvang van ouderen in gastgezinnen' stop te zetten omwille van een gebrek aan projectsubsidies.

Tijdens de tweede helft van 2006 werden verbouwingswerken uitgevoerd bij Sociale Familiezorg. De volledige zolderverdieping werd verbouwd tot een prachtig les- en verzorgingslokaal (met panoramisch zicht over de stad).

In 2005 had Sociale Familiezorg 129 werknemers in dienst, waarvan 99 verzorgenden, 10 poetsvrouwen, 6 buurthelpsters en 14 personen als begeleidend personeel (regioverantwoordelijken, administratie,...). De organisatie biedt jaarlijks hulp aan ca. 500 gezinnen/ouderen in de gezinszorg en ca. 120 cliŽnten in de poetsdienst.


               


terug
Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg