contact Contacteer Sociale Familiezorg

Deontologie

Thuishulp nemen vraagt een grote mate van vertrouwen. Onze werking is daarop gebaseerd.

Het beroep van verzorgende en poetsvrouw is gebonden aan een welbepaalde beroepscode of deontologie. U mag dus terecht van onze medewerkers één en ander verwachten.

In de samenwerking tussen u en onze dienst, mogen onze medewerkers op dit vlak ook van u een aantal zaken verwachten.

Tot slot zijn er een aantal diensten die u van onze medewerker niet kan verwachten.

Wat mag u van ons verwachten?

U mag verwachten van onze medewerkers dat zij :
 • aandacht hebben voor u en uw wensen.
 • respect hebben voor uw privé-leven en uw eigenheid.
 • eerlijk zijn.
 • zich houden aan het beroepsgeheim.
 • oog hebben voor wat u zelf nog kan en uw zelfstandigheid ondersteunen.
 • steeds afrekenen met betaalbewijzen wanneer ze voor u boodschappen doen.

terug

Wat mogen wij van u verwachten ?

Wij verwachten dat u:
 • onze medewerkers waardig en hoffelijk behandelt.
 • zorgt voor veilige en hygiënische werkomstandigheden.
 • geen grove taal hanteert.
 • zich geen seksuele intimidaties veroorlooft.
 • onze medewerkers geen geld of geschenken aanbiedt.
 • voldoende cash geld of Proton meegeeft als onze medewerkers boodschappen voor u doen.
 • het contact tussen u en onze dienst steeds via uw regioverantwoordelijke laat lopen.

terug

Wat mag u niet van ons verwachten?

Om onze medewerkers te beschermen, mag u niet verwachten dat zij :
 • boodschappen doen of geld afhalen met uw Bancontactkaart (dus met pincode).
 • taken uitvoeren buiten de normale werkuren.
 • met uw of hun eigen wagen verplaatsingen voor u doen.

terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg