Voorwaarden Inhoud Duur Locatie Kansen Financieel Meer informatie
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Opleiding verzorgende

Sociale Familiezorg richt jaarlijks een opleiding in tot polyvalent verzorgende. Deze opleiding biedt een erkend getuigschrift aan hen die willen werken in de thuiszorg of de residentiële zorg. Wegens een groot tekort aan verzorgenden, vindt iemand die de opleiding met succes heeft afgerond zo goed als zeker werk.

Voorwaarden
De opleiding is toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 18 jaar, dus zowel voor mannen als vrouwen, en die ingeschreven is als werkzoekende. Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk deel te nemen aan een info-dag en te slagen in de selectieproeven. Deze selectieproeven vereisen zeker niet dat u de theorie reeds van te voren zou kennen, maar peilen eerder naar uw algemenere, sociale capaciteiten. Bijkomend moet u slagen in de screening die de VDAB voorziet. Hierover kan u informatie bekomen op het nummer 03/212 28 50 (VDAB Social Profit). Indien u de opleiding wil volgen moet u een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen en medisch geschikt zijn voor het beroep. Verder is het noodzakelijk dat u vlot de Nederlandse taal kan spreken en schrijven.

terug

Inhoud van de opleiding
Als cursist krijgt u een gedegen theoretische en praktische vorming in o.a. de volgende domeinen:

 • psychologie
 • communicatie
 • gezondheidsleer
 • verzorging
 • huishoudkunde
 • voedingsleer
 • beroepsethiek
 • opvoedkunde

terug

Duur en structuur
De opleiding loopt van september tot en met juni (10 maanden) en verloopt als volgt:

september tot januaritheoretische en praktische lessen
januari tot meistages in de thuiszorg en in de residentiële zorg
juniles + bekwaamheidsproef

Tijdens het hele proces is er individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

terug

Locatie
De lessen vinden plaats te Antwerpen. Meer informatie over onze locatie kan u hier vinden.
Merk op dat de stages zoveel mogelijk worden toebedeeld rekening houdend met de woonplaats van de cursisten.

terug

Kansen op de arbeidsmarkt
De tewerkstellingsresultaten onmiddellijk na de opleiding bedragen nagenoeg 100%.
Er bestaat een groot tekort aan verzorgenden, zowel in de bejaardentehuizen als bij de diensten voor gezinszorg.

terug

Financieel

 • Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd
 • Warme drank wordt gratis ter beschikking gesteld
 • Wat betreft uitkeringen, voorzieningen en premies:
  • Uitkeringsgerechtigde werklozen behouden hun uitkering, evenals bestaansminimumtrekkers na akkoord van het OCMW
  • Wie langer dan een jaar ingeschreven is als werkzoekende ontvangt een premie van 1 euro (bruto) per uur
  • Wie kindjes heeft, jonger dan 2,5 jaar, onvangt een premie van 4 euro per halve dag kinderopvang
  • Reiskosten worden terugbetaald voor wie zich méér dan 5 km moet verplaatsen of er wordt gratis openbaar vervoer voorzien
  • Voor wie langer dan één jaar uitkeringsgerechtigd werkloos is bij aanvang van de opleiding wordt door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een premie van 250 euro voorzien bij afronding van de opleiding
 • Tijdens de opleiding wordt de cursist niet geschorst wegens langdurige werkloosheid
terug

Informatie
Indien u meer informatie wenst over de opleiding tot polyvalent verzorgende, aarzel dan niet om contact op te nemen.


De opleiding is erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement Welzijn) en door de VDAB (erkende beroepsopleiding) en wordt financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.


                  

"ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke hulpbronnen."
Meer info: www.esf-agentschap.beterug
Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg